soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPengumuman

MAKLUMAN PINDAAN TARIKH TUTUP BAGI SEBUTHARGA PHNT/SH/35/2023

No. Sebutharga /PerkaraTarikh Baharu

 

Sebutharga : PHNT/SH/35/2023

Kerja-kerja membina sebuah surau, menaiktaraf gelanggang permainan,

menaiktaraf dewan dan kerja-kerja berkaitan

di kompleks pentadbiran Pejabat Hutan Daerah Terengganu Utara (PHDTU)

Batu Enam, Kuala Nerus, Terengganu

 

13 Jun 2023

(Selasa)

pukul/jam :- 12.00 

Tengahari


 

 

PENGAMBILAN PELATIH BAGI KURSUS SIJIL PERHUTANAN RENJER HUTAN SESI 2023-2025 DAN SIJIL PERHUTANAN PENGAWAS HUTAN SESI 2023-2024, INSTITUT LATIHAN PERHUTANAN (FORTRAIN)

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Latihan Perhutanan, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia mempelawa calon-calon yang layak untuk memohon bagi mengikuti Kursus Sijil Perhutanan Renjer Hutan Sesi 2023-2025 dan Sijil Perhutanan Pengawas Hutan Sesi 2023-2024. Syarat-syarat kelayakan permohonan dan maklumat berkaitan dengan kursus boleh didapati melalui kenyataan berikut:

Tarikh tutup permohonan ialah pada 9 Jun 2023 (Jumaat). Borang permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan. Calon yang tidak menerima apa-apa jawapan daripada Bahagian Latihan Perhutanan selepas sebulan dari tarikh tutup permohonan ini adalah dianggap tidak berjaya.

 

 

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA TAHUN 2023

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/05/2023

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Syarikat Marwan Maju Enterprise (KT0183468-A) bagi menjalankan Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 42 Hutan Simpan Hulu Setiu seluas 140 ha dan Kompartmen 12A Hutan Simpan Hulu Nerus seluas 83.40 ha, Daerah Hutan Terengganu Utara dengan jumlah keluasan keseluruhan 223.40 ha.

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/06/2023

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Syarikat Aura Dimensi Global (TR0170497-X) bagi menjalankan Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 12 (Sbhg) Hutan Simpan Hulu Terengganu seluas 106 ha, Kompartmen 1 (Blok 1) Hutan Simpan Jerangau seluas 109 ha, Kompartmen 8 (Blok3) Hutan Simpan Jerangau seluas 59 ha dan Kompartmen 9 (Sbhg) Hutan Simpan Jerangau seluas 118 ha, Daerah Hutan Terengganu Barat dengan jumlah keluasan keseluruhan 392 ha.

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/07/2023

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Syarikat Ms Puyu Trading (KT0138253-V) bagi menjalankan Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 32 Hutan Simpan Rasau Kerteh seluas 161.28 ha, Kompartmen 79A Hutan Simpan Rasau Kerteh seluas 40 ha, Kompartmen 11B Hutan Simpan Rasau Kerteh seluas 22 ha dan Kompartmen 57B Hutan Simpan Rasau Kerteh seluas 85 ha, Daerah Hutan Terengganu Selatan dengan jumlah keluasan keseluruhan 308.28 ha.

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/08/2023

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Syarikat Emn Berkat Enterprise bagi menjalankan perkhidmatan mencuci dan membersih kawasan serta kemudahan asas di Taman Eko-Rimba Air Menderu bagi tempoh 2 tahun, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu.

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/09/2023

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Syarikat Atiniey Enterprise bagi menjalankan perkhidmatan mencuci dan membersih kawasan serta kemudahan asas di Taman Eko-Rimba Chemerong bagi tempoh 2 tahun, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu.

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/10/2023

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Pertubuhan Peladang Kawasan Gerai bagi menjalankan perkhidmatan mencuci dan membersih kawasan serta kemudahan asas di Taman Eko-Rimba Lata Belatan bagi tempoh 2 tahun, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu.

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/11/2023

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Mj Kekal Maju Enterprise bagi menjalankan perkhidmatan mencuci dan membersih kawasan serta kemudahan asas di Taman Eko-Rimba Lata Tembakah bagi tempoh 2 tahun, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu.

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/12/2023

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Seri Ikhlas Enterprise bagi menjalankan perkhidmatan mencuci dan membersih kawasan serta kemudahan asas di Taman Eko-Rimba Sekayu bagi tempoh 2 tahun, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu.